Modern webbutveckling tar också hänsyn till olika webbläsare