En så kallad ”unik besökare” är en besökare som under en viss mätperiod definieras som ”unik” på en sajt, det vill säga personen i fråga utgör en helt ny besökare på webbplatsen under den bestämda mätperioden.

Antalet unika besökare på en sajt brukar beräknas med hjälp av cookies, sessions-ID eller IP-nummer.

Skillnaden mellan en ”cookie-baserad” respektive ”IP-nummerbaserad” unik besökare är att vid cookiebaserad mätmetod ses varje dator som en unik besökare. Vid ”IP-nummer”-mätning representerar däremot själva IP-numret en ”unik besökare”.

Mätperioden gällande ”unika besökare” kan variera, men de flesta mätningar brukar normalt utföras vecko- eller månadsvis, det vill säga under perioder om 7 respektive 30 dagar. Med andra ord kan en besökare som återkommer efter några månader återigen komma att räknas som ”unik”.

”Unika besökare” ses ofta som ett mått på en sajts popularitet. Många gånger utgör också antalet ”unika besökare” en beräkningsgrund vid värdering av en sajt eller vid prissättning på eventuella annonsplatser.

Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)