Sökmotoroptimering, så kallad ”SEO” (Search Engine Optimization), kan beskrivas som det arbete som utförs när man strävar efter att en viss sajt ska avancera i sökmotorernas träfflistor.

Eftersom Google idag utgör den dominerande sökmotorn på marknaden, avses vid sökmotoroptimering oftast sökmotoranpassande metoder för att klättra i just Google:s träfflista.

Syftet med sökmotoroptimering är med andra ord att genom vissa metoder försöka få en viss sajt att ranka bättre, för att fler besökare ska hitta till sajten. Fler besökare leder ofta till önskad, ökad lönsamhet i form av annonsintäkter eller nya kunder.

Då sökmotorers algoritmer för beräkning av sajters inbördes rankning inte är kända för allmänheten, måste man vid sökmotoroptimering förlita sig till erfarenheter och spekulationer.

Även om algoritmerna i sig utgör väl bevarade hemligheter, finns det därför ändå viss möjlighet att påverka rankningen så att man hamnar på en bättre position i SERP:en (resultatlistan).

Enligt gängse råd är det exempelvis fördelaktigt med många – och starka – inlänkar in till sajten i fråga. Dessutom visar erfarenheten att det är bra om nyckelordet (det ord du vill optimera mot) upprepas i både text, ”title” och ”h1”-rubriker.

Sökmotoroptimering brukar normalt delas in i sådana ”On page” respektive ”Off page”-aktiviteter.

”On page”-optimering är alltså samma sak som att anpassa själva sajten, bland annat genom att nyttja särskilda meta-taggar och html-taggar, medan ”Off page”-arbete utförs utanför sajten – till exempel då genom att man försöker skaffa inlänkar till sajten som ska optimeras.

”Sökmotoroptimering”, ”SEO”, ”sökoptimering” och ”optimering” utgör benämningar som ofta används parallellt vid dylika sökmotoranpassande aktiviteter.

Sökmotoroptimering | Ordlista
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)