Exempel på kända sökmotorer är Google, Bing, Altavista och Yahoo. Bland alla sökmotorer är Google idag den klart största och mest använda.

Sökmotorers huvudsakliga uppgift är att inhämta information om sajterna som återfinns på webben. Så snart informationen hämtats in av sökmotorn, sammanställs resultatet i ett register kallat ”index”.

Till sin hjälp har sökmotorerna så kallade ”robotar” eller ”spindlar” vilka söker igenom webben och samlar in uppgifterna om de olika webbplatserna.

I samband med indexeringen sker också en värdering av sajterna i fråga, enligt vissa på förhand uppställda kriterier.

Så snart en sökning sker i en sökmotor, hämtas uppgifterna från sammanställningen i sökmotorns index.

Den resultatlista som presenteras i samband med den rangordnade sammanställningen över relevanta webbplatser, kallas för sökmotorns ”träfflista” eller ”SERP” (Search Engine Result Pages).

Utöver de vanliga sökmotorerna finns också något som brukar kallas för ”metasökmotorer”. Metasökmotorer sammanställer sökresultaten från ett antal ”vanliga” sökmotorer. Exempel på metasökmotorer utgör bland annat dogpile.com och metacrawler.com.

Sökmotoroptimering | Ordlista
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)