En sökmotor samlar in information om webbsidor på internet. Denna information sammanställs av sökmotorn i ett så kallat index. Sökmotorn använder en ”spindel”, även kallad ”robot” eller ”crawler”, när den hämtar in informationen från webben. Detta arbete sker automatiskt via ett särskilt program.

Sökmotorns spindel sammanställer därefter resultatet i sitt index och värderar samtidigt sajterna enligt vissa specifika kriterier.

Vid en sökning i en sökmotor hämtas information från detta sammanställande index. Listan där resultatet presenteras brukar kallas ”träfflista”, ”resultatlista” eller ”SERP” (Search Engine Result Pages”).

Exempel på olika sökmotorer, eller mer korrekt ”söktjänster”, utgör bland annat Google, Yahoo, Bing och Altavista. Av dessa intar Google för närvarande den klart ledande positionen.

I Googles fall kallas det vid indexeringen tilldelade värdet för en viss sajt ”PageRank”, förkortat ”PR”.

Vid sökmotoroptimering, så kallad ”SEO”, är målet att få en viss sajt att ranka så högt som möjligt i de olika sökmotorerna och då kanske framför allt i just Googles träfflista, eftersom Google är den sökmotor som idag används mest.

Sökmotoroptimering | Ordlista
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)