Beteckningen SERP står för ”Search Engine Result Pages” och är samma sak som de resultatlistor sökmotorer visar efter en specifik sökning.

Rangordningen i en sökmotors SERP avgörs av sajternas relevans för den aktuella sökningen. Träffar högt upp i SERP:en beräknas ha störst relevans för sökningen, medan träffar längre ner bedöms ha lägre relevans.

SERP:ens rangordning bestäms av sökmotorernas uppställda beräkningsalgoritmer. Vad som exakt ingår i dessa algoritmer är av förklarliga skäl inte helt känt. Däremot spekuleras det en hel del om vad som kan göras för att förbättra en sidas position i SERP:en.

För att inta en bra position i sökmotorers SERP är det därför viktigt med så kallad sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering, även kallat ”SEO”, utgörs av ett antal metoder vilka brukar delas in i ”On page”- respektive ”Off page”-aktiviteter. Det kan exempelvis handla om att modifiera innehållet på själva sajten så att hemsidan blir mer sökmotorvänlig, men det kan också handla om att försöka skaffa värdefulla inlänkar.

Numera uppdateras sökmotorers SERP rätt ofta, tätast uppdateringar gör sökmotorn Google. Förr skedde sådana SERP-uppdateringar ganska sällan; i Googles fall endast cirka 4 gånger per år.

Tidigare var det därför ganska vanligt att en hemsida ”hoppade” upp och ner rätt vilt i SERP:en, denna företeelse med ett ”dansande resultat” gick därför under benämningen ”Google Dance”. Idag, när uppdateringarna sker mer frekvent, blir det inte lika stora förändringar i SERP:en.

Sökmotoroptimering | Ordlista
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)