Begreppet ”SEO” står för ”Search Enginge Optimization” eller på svenska ”Sökmotoroptimering”.

Syftet med SEO är att nå så högt som möjligt i sökmotorernas träfflistor. En hög placering är önskvärd eftersom det leder till ökad trafik till din sajt, och i längden också kanske ökade annonsintäkter eller fler avslut.

SEO-arbetet kan utföras direkt på den aktuella sajten (On page) eller utanför sajten (Off page).

Vid ”On page”-optimering modifieras sajtens html-taggar, meta-taggar och innehåll så att sajten blir så sökmotorvänlig som möjligt.

Vid optimering ”Off page” jobbar man huvudsakligen med att skaffa värdefulla inlänkar till sajten. Inlänkar är bra ur SEO-synvinkel eftersom de bidrar till en högre PageRank och på sikt också en bättre placering i sökmotorernas träfflistor.

I ”Off page”-optimering ingår även SEO-främjande arbete i form av bland annat målgruppsanpassning och viral marknadsföring.

Utöver den engelska förkortningen ”SEO”, på svenska ”sökmotoroptimering”, används ibland också de likartade termerna ”sökoptimering”, eller förkortat, ”optimering”.

Sökmotoroptimering | Ordlista
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)