Så kallad indexering är något varje sökmotor ägnar sig åt – en process som resulterar i att en webbsida indexeras, det vill säga tas med, i sökmotorns register över upphittade sidor på nätet.

De olika söktjänsterna använder så kallade sökrobotar, eller ”spindlar” för att upptäcka nya sidor på webben och för att hämta information om dem. Resultatet samlas därefter i sökmotorns index.

Tidigare anmälde man sig ofta manuellt till de olika sökmotorernas register. Idag inväntar man vanligen indexering via sökmotorns återkommande robot istället, även om manuell registrering fortfarande är möjlig. Sökmotorernas index uppdateras regelbundet.

Om du av någon anledning inte vill att en viss sida ska indexeras av sökmotorerna, finns möjligheten att informera sökmotorerna om detta genom att använda särskilda meta-taggar. Du kan till och med ange mer specifikt vad som inte ska indexeras: själva sidan, länkar på sidan eller bildmaterial.

När du vill undvika indexering av en sida använder du en viss meta-tagg innehållande kommandot ”noindex”. Då förstår sökmotorn att sidan i fråga inte ska indexeras. För länkar gäller kommandot ”nofollow”, för bilder ”noimageindex”.

Ordlista | Sökmotoroptimering
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)