Så kallade frames (”ramar”) återfinns vid en indelning av en webbsida i ett antal mindre sektioner, där varje sådan sektion i sin tur utgörs av en egen webbsida.

Bruket av frames ansågs tidigare fördelaktigt just på grund av att ramar möjliggör att du enkelt kan se innehåll från flera olika webbsidor samtidigt och på samma sida.

Idag brukar däremot nackdelarna med ramar vägas tyngre än fördelarna. Främst kanske på grund av att man idag lättare kan uppnå samma fördelar betydligt enklare.

Bland nackdelarna med frames kan nämnas följande: Eftersom samma webbadress och titel hela tiden visas i browsern blir det bland annat svårt att direktlänka till enskilda sidor på webbplatsen.

Att länkning försvåras påverkar också sajten SEO-mässigt, eftersom ett minskat antal inlänkar ofta påverkar sajtens rankning negativt. Även sökmotorspindlarna har svårare att navigera sig igenom sajter som byggts upp med ramar.

Bygger man en hemsida idag, kan och bör man med andra ord helt undvika föråldrade frames, inte minst ur SEO-synpunkt.

Sökmotoroptimering | Ordlista
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)