Duplicate content, eller på svenska ”dubbelt innehåll”, är samma sak som när ett visst innehåll förekommer i dubbel upplaga på två (eller flera) olika URL:er. Detta är något som direkt bör undvikas.

När samma innehåll förekommer på flera olika sidor reagerar sökmotorns så kallade duplicate content-filter. Sökmotorn försöker då sortera bort dubbletten och väljer samtidigt vilken av de upptäckta sidorna som ska indexeras.

På grund av detta kan problem uppstå, eftersom du som domänägare vanligen inte vill att din domän ska strykas från resultatlistan. Ibland kan det ur din synvinkel också vara den ”bästa” sajten som sökmotorn valt att filtrera bort.

Exempel på duplicate content kan vara att en sajts innehåll kan nås på en adress både med och utan www. Det kan också handla om ett företag som under nytt namn valt att skaffa en ny webbadress med samma innehåll som på den gamla hemsidan.

En lösning på problemet kan vara att använda en så kallad ”redirect 301”. Genom en permanent ”redirect 301”-ompekning förs kraften från den ena domänen enkelt över till den andra önskvärda.

Ordlista | Sökmotoroptimering
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)