Information som placeras på besökarens dator av en webbserver. När en webbplats håller på att läsas av en besökare kan data i besökarens cookie-fil lagras eller hämtas. Mestadels används cookies som unika identifierare (dvs. användarnamn eller användar-ID session) för att isolera en besökares aktivitet från andra under besöket och kommande besök. Andra uppgifter som kan sparas i en cookie är löpnummer, e-postadress eller annonsörshänvisningar.

Läs mer om sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)