En algoritm kan närmast definieras som en matematisk uppsättning instruktioner i ett visst antal steg för uppgiftslösning eller beräkning. Inom SEO hör man oftast talas om begreppet ”algoritm” i samband med att man talar om, eller läser om, hur sökmotorer fungerar och arbetar.

En sökmotor utgår alltid från en på förhand bestämd algoritm vid beräkning av sajters olika rangordning i SERP:en vid en sökning. Olika sökmotorer använder sig av olika algoritmer, och med andra ord kan din sajt därför hamna på olika placeringar i SERP:en beroende på vilken sökmotor du använder.

Algoritmer bestämmer enkelt uttryckt rangordningen i träfflistan genom ett antal matematiska beräkningar. Dessa algoritmer utgör av förklarliga skäl väl bevarade hemligheter.

Målet med algoritmerna är helt enkelt att presentera en så relevant träfflista som möjligt vid en viss sökning. Vanligen justeras beräkningsalgoritmerna också av sökmotorerna med jämna mellanrum för att förbättra beräkningsgrunden ytterligare och därmed även resultatlistans relevans.

Ordlista | Sökmotoroptimering
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)