Att dagligen jobba med sökmarkadsföring av webbplatser är ett mycket intressant arbete. En viktig åtgärd är att optimera hemsidan vilket innebär att jag ser över hur sidan ser ut i vanlig text och kod för att utföra nödvändiga åtgärder. Sedan mäter jag webbplatsens populäritet med Googles Pagerank-system och ser över samtliga inlänkar och bedömmer deras kvalité.

En optimering av webbplatsen är grundläggande för att nå framgång på nätet. Sökoptimering eller sökmotoroptimering betyder helt enkelt att man hjälper sökmotorernas robotar att läsa hela webbplatsen och ge dem bästa möjliga förutsättningar att tolka hela webbplatsen rätt. Sidornas strukturella kodning och bra texter är kritiska framgångsfaktorer. Vissa kallar detta för relevansoptimering men det är mest en konstruerad term då relevansen alltid är given i sammanhanget.

Nästa viktiga steg är att göra en webbplats populär. Populäritet betyder i detta sammanhang att en sida med många inlänkar är en populär sida då andra webbplatser har länkat till sidan. Sökmotorer ser länkar som opartiska rekommendationer och därför är länkar ytterst viktigt. Det finns många metoder för att simulera populäritet och det är en stor del av sökoptimerarens roll i arbetet att gör kundernas webbpltser framgångsrika.

Artiklar om Sökmotoroptimering
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)