Vanligast vid grundläggande sökmotoroptimering är kanske att man först optimerar sin sida ”on page”. Med andra ord börjar man arbetet med sökmotoroptimering direkt på den aktuella sajten. Det kan handla om att skapa ett fylligt och dynamiskt innehåll med återkommande och relevanta nyckelord, dels i den löpande texten men också i de viktiga html-taggarna.

Att använda keywords

Keywords, eller på svenska ”nyckelord”, är grundläggande när en sökmotor matchar din sajt mot de i sökmotorn ställda sökorden. Relevanta nyckelord för sajten bör däremot användas med viss måtta.

Om du optimerar mot ett visst ord, till exempel ”cyklar”, är det nämligen varken bra att nämna ”cyklar” alltför ofta i texten eller alltför sällan. Detta med ett nyckelords förekommande i en text brukar kallas för en texts ”keyword density”. Nyckelordsdensiteten bör alltså vara varken för hög eller för låg.

Sökmotorer föredrar med andra ord ett mer lagom användande av nyckelordet i den aktuella texten. Vad ”lagom” är kan vara svårt att säga, men ha som riktmärke att använda ordet precis som du skulle ha gjort om du i dagligt tal återgett informationen.

Title, description och rubriker

Varje enskild sida på sajten bör ha en egen, beskrivande och unik . Title-taggen ger både besökare och sökmotorer information om vad som återfinns på den aktuella sidan. Titeln bör vara kort men precis.

Meta-taggen ”description” används av allt färre sökmotorer vid indexering av sidor, men bör innehålla en kort sammanfattning över sajtens innehåll. Beskrivningen bör vara korrekt och relevant för sajtens innehåll.

Även bilder bör namnges med relevanta, beskrivande namn på ett kort men koncist sätt. För att underlätta för exempelvis synskadade är det också av stor vikt att du anger en beskrivande ”alt”-text till de bilder du använder. ”Alt”-texten används dessutom vid bildlänkning på samma sätt som ankartexten vid textlänkning.

Också rubrikerna

Också rubrikerna h1, h2 och h3 osv spelar stor roll inom sökmotoroptimering ”on page”. H1 viktas tyngst och är den ”största” rubriken. Se gärna till att få med dina viktiga nyckelord i rubriktaggarna, då framförallt i ovan nämnda h1-tagg.

Satsa dessutom på att hålla dina webbadresser så korta och precisa som möjligt. Det gillar både användare och sökmotorer. På så sätt blir det lättare att minnas adressen och att länka till den. En sida som heter ”bullrecept.htm” är betydligt mer beskrivande än ”sida1.htm”…

Ibland används hela webbadressen för en sida som ankartext i en länk till densamma, det vill säga texten utgör den fras som besökaren klickar på (dvs själva länktexten). Då kan det tydliggöra för användaren (och sökmotorn) vad sajten ifråga handlar om. Kom ihåg, att med ständigt fokus på den så viktiga användarvänligheten får du sökmotorerna på din sida!

Det så viktiga innehållet

Tänk också på att det är viktigt att användarna enkelt kan navigera sig fram på sajten. Gör det enkelt för användarna att hitta det de söker: Tydliga, beskrivande länkar och se till att navigeringen bygger på text. Navigering via exempelvis bilder och animeringar kan nämligen vissa sökmotorer ha svårt att tolka.

Glöm inte heller att utgångspunkten för sökmotorernas rankning i grund och botten faktiskt bygger på hur din sajt upplevs av användarna. Ett fylligt, relevant och levande innehåll är A och O för sökmotoroptimering ”on page”. En sida med ett tilltalande och användbart innehåll skapar dessutom automatiskt en positiv ryktesspridning.

Artiklar om sökmotoroptimering
Läs mer om Sökmotoroptimering här!

Anders Gärme
Senaste inläggen av Anders Gärme (se alla)